ptop logo

W dniu 27 października 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTOP,

na którym wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną:

 

 

 

 

 

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków:

Prezes – Edyta Kapowicz

Wiceprezes – Miszo Kocew

Członkowie zarządu:

Jadwiga Falkowska

Andrzej Gabiński

Dominik Krupiński

Sebastian Menderski

Adam Zbyryt

 

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków:

Przewodniczący – Mirosław Stepaniuk

Członek Komisji Rewizyjnej – Robert Miłek

Członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Czerniawski

Drukuj