Nr postępowania: DUBELT-11/2017

W dniu 10 czerwca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Utworzenie i koordynacja strony internetowej projektu (zadanie HRP III, 2)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfrozstrzygnięcie_strona_www_23.06.2017.pdf

pdf 10.6.17_zapytanie_strona_internetowa.pdf

doc 10.6.17_Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdf Załącznik_nr_2_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016.pdf

cig_logotypw_krzywe

Nr postępowania: DUBELT-10/P/2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Organizacja workcampów dla wolontariuszy (catering) (zadanie HRP III, 1)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W dniu 2 czerwca 2017 r. ogłoszenie to zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności pod numerem 1037294.

pdf zapytanie_workcamp_2.6.17.pdf

doc Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_2.6.17.doc

pdf Załącznik_nr_2_wzór_umowy_2.6.17.pdf

pdf Załącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016.pdf

 

cig_logotypw_krzywe

Nr postępowania: WYPAS-08/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni na pastwiska

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 
 

pdf Załącznik_3_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

 

Znak sprawy: 18/BOCIAN2/2017

W dniu 30 maja 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komiteee.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Dostawa sprzętu optycznego: 2 lornetki oraz zestaw obejmujący lunetę, statyw, głowicę

pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 9.06.2017

pdf Zapytanie ofertowe 30.05.2017 r.

docx Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu

docx Załącznik nr 2 - Specyfikacja oferowanego urządzenia

pdf Załącznik nr 3 - Wzór umowy

pdf Załącznik nr 4 - Regulamin PTOP

logotypy_nowe

Nr postępowania: WYPAS-06/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa samochodu o nadwoziu typu Pick-up z napędem 4x4"

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ześrodków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdf Rozstrzygnięcie_postępowania_samochód.pdf

 

pdf Wyjaśnienia_2017_06_01.pdf

 pdf Zapytanie_ofertowe_samochód_4x4.pdf

docx Załącznik_1-_Formularz_oferty.docx

docx Załącznik_2_-_Opis_parametrów_pojazdu.docx

pdf Załącznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

 

Nr postępowania: WYPAS-05/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawę samochodu osobowego z napędem 4x4" (HRP, Zadanie 5)

Zadania są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdf unieważnienie_postępowania.pdf

 

pdf Wyjaśnienia_2017_05_23.pdf

docx Załącznik_2_-_nowy_Opis_parametrów_pojazdu.docx

 pdf Zapytanie_ofertowe_samochd_4x4.pdf

docx Załącznik_1-_Formularz_oferty.docx

docx Załącznik_2_-_Opis_parametórw_pojazdu.docx

pdf Załącznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.