Nr postępowania: DUBELT-12A/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

W dniu 5 lipca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Dostawa lornetki (zadanie HRP II, 3, 3.3)”,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfunieważnienie_lornetka.pdf - NOWE!

pdfzapytanie_lornetka_05_07_2017.pdf

pdfZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy_lornetka_05_07_2017.pdf

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy_lornetka_05_07_2017.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016_1.pdf

 

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: WYPAS-11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych (Zadanie 12, HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_postępowania_materiały_biurowe.pdf

 

pdfZapytanie_ofertowe_-_materiały_biurowe.pdf

docxZałacznik_1_-_Formularz_oferty_materiały_biurowe.docx

xlsxZałącznik_2_-_Formularz_cenowy.xlsx

pdfZałacznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdfZałącznik_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień.pdf

Kopia zapasowa cig logotypw krzyweRK

Nr postępowania: DUBELT-12/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W dniu 26 czerwca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Dostawa lornetki i aparatu fotograficznego (zadanie HRP II, 3, 3.3)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfrozstrzygnięcie_postępowania_04.07.2017.pdf

pdfzapytanie_aparat_i_lornetka_26_06_2017.pdf

docZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy_aparat_i_lornetka_26_06_2017.doc

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy_aparat_i_lornetka_26_06_2017.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016_1.pdf

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: WYPAS-10/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni na pastwiska

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
pdfRozstrzygnięcie postępowania.pdf
 

pdf Zapytanie_ofertowe_-_transport_koni.pdf

docx Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.docx

pdf Załącznik_2_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_3_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

Nr postępowania: WYPAS 09/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007" POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa ciągnika jednoosiowego z kosiarką (Zadanie 5 HRP)"

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnenie_postępowania.pdf - 03.07.2017 r. NOWE!

pdfWyjaśnienia_2017_06_21.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_ciągnik.pdf

docx Załącznik_1_-_Formularz_oferty_ciągnik.docx

docx Załącznik_2_-_Opis_parametrów_pojazdu.docx

pdf Załącznik_3_-_Wzór_umowy_ciągnik.pdf

pdf Załącznik_4_-_Regulamin_udzielania_zamówień_09_02_2017.pdf

Kopia_zapasowa_cig_logotypw_krzyweRK

Nr postępowania: DUBELT-11/2017

W dniu 10 czerwca 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Utworzenie i koordynacja strony internetowej projektu (zadanie HRP III, 2)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfrozstrzygnięcie_strona_www_23.06.2017.pdf

pdf 10.6.17_zapytanie_strona_internetowa.pdf

doc 10.6.17_Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdf Załącznik_nr_2_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016.pdf

cig_logotypw_krzywe

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.