Nr postępowania: WYPAS-14/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Opracowaniu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej inwestycji polegającej na remoncie drogi dojazdowej na pastwiska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (HRP. Zadanie 1 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

pdfZapytanie_ofertowe_drogi.pdf

pdfZałacznik_nr_1_-_Mapa_nr_1.pdf

pdfZałacznik_nr_1_-_Mapa_nr_2.pdf

docxZałacznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy.docx

pdfZałacznik_nr_3_-_Wzor_umowy.pdf

pdfZałacznik_nr_4_-_Regulamin_zamowien.pdf

FE IS RGB 1

Nr postępowania: DUBELT-15/2017

W dniu 8 września 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Dostawa materiałów biurowych (zadanie HRP IV, 4)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

pdfZapytanie_materiały_biurowe_08.09.2017.pdf

docZalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_08.09.2017.doc

xlsZalacznik_nr_2_formularz_cenowy_08.09.2017.xls

pdfZalacznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamowien_publicznych_12.12.2016.pdf

 

cig logotypw krzywe

19/BOCIAN2/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy:

„Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda bociana białego – etap II”

w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską  z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. Załączniki do pobrania poniżej.

pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

pdfOgłoszenie przesłane do Dziennika Urzędowego UE

pdfOgłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy ŁPKDN

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy PTOP

pdfZałącznik nr 3 - lokalizacja gniazd

pdfZałącznik nr 4 - wizualizacje gniazd

pdfZałącznik nr 5 - platformy drewniane

pdfZałącznik nr 6 - wygląd i rodzaj zabezpieczeń

pdfZałącznik nr 7 - budki lęgowe

jpgZałącznik nr 8 - wizualizacja pomiaru gniazda

xlsxZałącznik nr 9 - formularz pomiaru gniazd

docZałącznik nr 10 - JEDZ

docZałącznik nr 11 - wykaz zamówień

docZałącznik nr 12 - wzór zobowiązania innego podmiotu

docZałącznik nr 13 - informacja dot. przynależności braku przynależności do grupy kapitałowej

 

 

Nr postępowania: WYPAS-18/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

W dniu 04 września 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespon-dencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa elementów składających się na ogrodzenie/odłownie oraz ich montaż”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś prio-rytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Rozstrzygnięcie_WYPAS_18_2017.pdf NOWE!

 

Modyfikacja treści zapytania 2017.09.12.pdf

Zapytanie_ofertowe_-_wykonanie_ogrodzenia.pdf

Załącznik_Nr_1-_Mapa_nr_1.jpg

Załącznik_Nr_1_-_Mapa_nr_2.jpg

Załącznik_Nr_1_-_Mapa_nr_3.jpg

Załącznik_Nr_1_-_Mapa_nr_4.jpg

Załącznik_Nr_2_-_Szczegołowy_opis_zamówienia.pdf

Załącznik_nr_2-_Rysunek_nr_1.pdf

Załącznik_Nr_2-_Rysunek_nr_2.pdf

Załącznik_Nr_2-_Rysunek_nr_3.pdf

Załącznik_Nr_2-_Rysunek_nr_4.pdf

Załącznik_Nr_2-_Rysunek_nr_5.pdf

Załącznik_Nr_3_-_Formularz_ofertowy.docx

Załącznik_Nr_4_-_Wzór_umowy.pdf

Załącznik_Nr_5_-_Regulamin_zamówień.pdf

FE IS RGB 1

Nr postępowania: WYPAS-16/2017

W dniu 04 września 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni z pastwisk (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zapytanie_ofertowe_WYPAS_16_2017.pdf

Załącznik_Nr_1_-_Formularz_ofertowy.docx

Załącznik_Nr_2_-_Wzór_umowy.pdf

Załącznik_Nr_3_-_Regulamin_zamówień.pdf

 

FE IS RGB 1

Nr postępowania: DUBELT-14/2017

W dniu 18 sierpnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

 Zakup licencji do 20 zdjęć oraz wykonanie 5 rysunków przedstawiających wybrane gatunki ptaków siewkowych (zadanie HRP III, 3)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfrozstrzygnięcie_09.09.2017.pdf

pdf24_08_17_wyjaśnienia.pdf - NOWE!

pdf18_08_17_zapytanie_rysunki_zdjęcia.pdf

doc18_08_17_zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdf18_08_17_zal_nr_2a_wzór_umowy_zdjęcia.pdf

pdf18_08_17_zal_nr_2b_wzór_umowy_rysunki.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12_12_2016_1.pdf

Kopia zapasowa cig logotypw krzyweRK

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.